Each year, Mass in Welsh is celebrated at the location of the National Eisteddfod. All are invited to be present at St Dyfrig’s Church, Broadway, Trefforest, CF37 1DB on Thursday, 8th August, at 18.00. Light refreshment after the celebration, to which you are warmly invited to join us. There shall be bilingual booklets available.
Bishop Emeritus Edwin Regan, Wrexham, will be the chief celebrant; Rev. Fr Gildas Parry,O.Præm. will be the preacher. Eisteddfod-goers from all parts of Wales and beyond will join with parishioners and guests for the celebration.
Yn fynyddol, mae’r Offeren Gymraeg yn cael ei dathlu yn lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol. Estynnwn groeso i chi ymuno yn Eglwys Sant Dyfrig, Broadway, Trefforest, CF37 1DB ar nos Iau, 8fed Awst, am 18.00. Bydd lluniaeth ysgafn ar ôl yr Offeren; mae croeso cynnes i chi ymuno â ni. Bydd llyfrynnau dwyieithog ar gael.
Y brif-weinydd bydd yr Esgob Emeritws Edwin Regan, Wrexham; Y Parch. Tad Gildas Parry,O. Præm. fydd y pregethwr. Bydd Eisteddfodwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt yn ymuno â phlwyfolion a gwesteion ar gyfer y dathliad.